Hofstad Mavo Havo heeft m.i.v. heden de volgende vacature: 

Geschiedenis 0,6 FTE (vervangingsvacature)

Het gaat op onze school om de onderwijstypen Kader/TL, TL, Havo-TL en Havo. Sinds een paar jaar  werken we aan 'Gepersonaliseerd leren' in de vorm van 'keuze-uren' en 'keuzeprojecten'. Deze worden verdeeld in de week gegeven in de onderbouw en de bovenbouw. De te geven lessen worden zowel in de onder- als in de bovenbouw gegeven. Tevens is het zeer gewenst dat de nieuwe collega ook een mentoraat kan invullen. Ervaring met coaching is eveneens een belangrijk pluspunt. 

Gezocht wordt naar een docent die zich herkent in het volgende profiel: 

'Een teamspeler voor de organisatie en een coach voor de klas. Een moderne docent die zijn vakoverstijgende visie met een activerende didactiek vorm kan geven.' 

Interesse naar bovengenoemde functie kan door middel van een motivatiebrief en een CV kenbaar gemaakt worden aan de adj.-directeur van Hofstad Mavo Havo, mevrouw M. van der Plas-van der Sloot MSc.  (pls@hofstadmavohavo.nl). 

In de motivatie moet in ieder geval tot uiting komen hoe de kandidaat denkt over talentontwikkeling en gepersonaliseerd onderwijs. 

Vanwege de inhoud van de vacature gaat de voorkeur uit naar een bevoegde en ervaren docent (tweede graad). Ook studenten die in de afrondende fase van hun studie zijn beland, mogen solliciteren.