Vervangingsvacature Biologie tot eind cursus 2018-2019

Per direct is er op Hofstad Mavo Havo een vervangingsvacature tot eind van dit cursusjaar voor:

  • Biologie, ca. 0,9 FTE

De lessen worden gegeven in de onderbouw van onderwijstypen K/TL, TL, havo-TL en havo. Tevens is het zeer gewenst dat nieuwe collega’s ook een mentoraat kunnen invullen. Ervaring met coaching is eveneens een belangrijk pluspunt.

 

Gezocht wordt naar docenten die zich herkennen in het volgende profiel:

 

'Een teamspeler voor de organisatie en een coach voor de klas. Een moderne docent die zijn vakoverstijgende visie met een activerende didactiek vorm kan geven.'

 

Mocht je je herkennen in de vacature, dan word je van harte uitgenodigd om te solliciteren.

Interesse naar bovengenoemde functie kan door middel van een motivatiebrief en een CV kenbaar gemaakt worden aan de directeur van Hofstad Mavo Havo, de heer R.J. Stehmann (sth@hofstadmavohavo.nl).

 

In de motivatie moet in ieder geval tot uiting komen hoe de kandidaat denkt over talentontwikkeling en gepersonaliseerd onderwijs.

 

Vanwege de inhoud van de vacature gaat de voorkeur uit naar een bevoegde en ervaren docent (tweede graad). Ook studenten die in de afrondende fase van hun studie zijn beland, mogen solliciteren.

 

Vacatures nieuwe schooljaar

 

Met ingang van 1 augustus 2019 is er op Hofstad Mavo Havo een vacature voor het vak:

  • Wiskunde, ca. 0,8 tot 1,0 FTE

Het gaat op onze school om de onderwijstypen Kader/TL, TL, Havo-TL en Havo. Vanaf 1 augustus 2019 gaan we werken met 'keuze-uren' en 'keuzeprojecten' in de vorm van 'keuzedagen': het gepersonaliseerd leren. De onderbouw heeft op dinsdag een keuzedag, de bovenbouw op donderdag. De te geven lessen worden zowel in de onder- als in de bovenbouw gegeven. Tevens is het zeer gewenst dat nieuwe collega’s ook een mentoraat kunnen invullen. Ervaring met coaching is eveneens een belangrijk pluspunt.

 

Gezocht wordt naar een docent die zich herkent in het volgende profiel:

 

'Een teamspeler voor de organisatie en een coach voor de klas. Een moderne docent die zijn vakoverstijgende visie met een activerende didactiek vorm kan geven.'

 

Interesse naar bovengenoemde functie kan door middel van een motivatiebrief en een CV kenbaar gemaakt worden aan de directeur van Hofstad Mavo Havo, de heer R.J. Stehmann (sth@hofstadmavohavo.nl).

 

In de motivatie moet in ieder geval tot uiting komen hoe de kandidaat denkt over talentontwikkeling en gepersonaliseerd onderwijs.

 

Vanwege de inhoud van de vacature gaat de voorkeur uit naar een bevoegde en ervaren docent (tweede graad). Ook studenten die in de afrondende fase van hun studie zijn beland, mogen solliciteren.