In dit Privacy Statement informeren wij u over hoe er op de website van Hofstad Mavo Havo wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens.

Informatie van derden
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Hofstad Mavo Havo geen controle heeft. Dit Privacy Statement heeft daarom geen betrekking op verwijzingen naar informatiebronnen van derden.

Actief verstrekte informatie
Op diverse plaatsen op deze website kan u gevraagd worden om voor een specifiek doel, zoals het aanvragen van informatie of het achterlaten van een bericht, persoonlijke gegevens op te geven, zoals naam en adres. Hierbij geldt dat uw gegevens niet aan derden zullen worden verstrekt zonder uw toestemming.

Passief verstrekte informatie
Wanneer u over het internet surft stelt u, wellicht zonder dat u zich daarvan bewust bent, beheerders van internetpagina's in staat bepaalde gegevens over u te verzamelen. Voorbeelden hiervan zijn het 'IP-nummer' van uw computer en het besturingssysteem en de internetbrowser die u gebruikt. Voor zover Hofstad  Mavo Havo dergelijke gegevens gebruikt, worden deze anoniem verwerkt.

Protocol School Video Interactie Begeleiding (SVIB)
Als opleidingsschool wordt er regelmatig gebruik gemaakt van video opnamen tijdens de lessen.
Hieronder vindt u het protocol omtrent het SVIB.

  1. Bij het gebruik van SVIB als begeleidingsmethodiek moet de te begeleiden leraar altijd instemmen.
  2. Ouders worden bij dezen op de hoogte gebracht dat er video-opnamen in de klas gemaakt worden.
  3. Leerlingen van ouders die bezwaar maken, worden niet gefilmd.
  4. De video-opnamen worden alleen met toestemming van de leraar met anderen besproken of getoond.
  5. De leraar laat geen video-opnamen van klassen zien aan de leerlingen, ouders of derden zonder overleg met de SVIB-er en de directie.
  6. Bij eventueel gebruik van de video-opnamen buiten de school is instemming nodig van de directie, de leraar en de ouders van de leerlingen die in beeld zijn,
  7. Bij gebruik of tonen van video-opnamen van een individuele leerling moet ook de betreffende leerling, instemmen.
  8. De video-opnamen zijn vertrouwelijk. Na beëindiging van de SVIB en na de eindevaluatie worden de video-opnamen gewist.