We hebben een betrokken en actieve ouderraad. De ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen uit alle leerjaren, de directeur, een docent en een medewerker van het O.O.P.. We vinden het heel belangrijk om van ouders/verzorgers te horen wat zij belangrijk vinden en wat zij van hun zoon/dochter horen over onze school.

Tijdens de "Week tegen Pesten" in 2019-2020 heeft de ouderraad een thema-avond georganiseerd: de voorstelling "Shame & Share" van Stichting Theaterhart. Een heel geslaagde avond! 

I.v.m. de Coronacrisis is er sinds half maart van het vorige cursusjaar nog één vergadering van de ouderraad geweest: vlak vóór de zomervakantie en uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter afstand.

De vergadering voor di. 3 november is helaas ook geannuleerd i.v.m. ontwikkelingen rondom het Coronavirus.
Heeft u vragen over of voor de ouderraad, dan kunt u ook een mail sturen naar ouderraad@hofstadmavohavo.nl. Dit emailadres wordt beheerd door een lid van de ouderraad.

Tijdens het schooljaar 2020-2021 vergadert de ouderraad op de volgende data:

di. 3 november - geannuleerd
di. 8 december
di. 5 januari
di. 9 maart
di. 11 mei
di. 15 juni