De ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen uit alle leerjaren en een vertegenwoordiging van de directie. De ouderraad vormt een belangrijke verbinding tussen directie en ouders. De ouderraad heeft een belangrijke stem bij de vaststelling en besteding van de ouderbijdrage. Het meedenken van ouders over allerlei schoolzaken vinden wij heel belangrijk voor het welzijn van onze leerlingen.

Tijdens het schooljaar 2018-2019 vergadert de ouderraad op de volgende data:

di. 18 december
di. 29 januari
di. 12 maart
di. 7 mei
di. 18 juni