Contactmomenten
Jaarlijks zijn er verschillende momenten waarop ouders de docenten kunnen spreken: oudercontactavonden, tafeltjesavonden, informatieavonden over pakketkeuze. Een aparte afspraak met een docent maken kan natuurlijk ook.
U kunt via ons contactformulier een bepaalde docent een e-mail sturen.
U vult de naam van uw zoon/dochter in, de klas, uw e-mailadres en het onderwerp waarover u wenst te spreken.
De betreffende docent zal dan telefonisch of per e-mail contact met u opnemen

Doorstroommogelijkheden
Hofstad Mavo Havo heeft duidelijke afspraken met de scholen binnen 'Lucas VO Den Haag' over doorstroommogelijkheden van onze leerlingen indien dat wenselijk is voor een leerling.

Vertrouwenspersoon
Hofstad Mavo Havo heeft een eigen vertrouwenspersoon. Deze biedt een luisterend oor voor de leerlingen die daar behoefte aan hebben en zorgt er (mede) voor dat zo snel mogelijk de juiste hulp wordt geboden.

Rapporten
De leerlingen krijgen vier keer per jaar een rapport. Daarop staan de cijfers voor de verschillende vakken én informatie over de voortgang bij de belangrijkste vaardigheden. De vaardigheden komen ook aan de orde in de talentgesprekken met leerlingen en ouder(s)/verzorger(s).

Informatie over aanmelden
Meer informatie over het aanmelden vindt U op onze homepagina.

Ouderbijdrage
Hofstad Mavo Havo heeft een uitgebreid onderwijsprogramma samengesteld. Elk jaar wordt in overleg met de Ouderraad afgesproken welke programmadelen en extra activiteiten door de school betaald worden en welke door de ouders. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar deze is voor de extra activiteiten in de school wel noodzakelijk.

Klachtenregeling
Als een ouder of leerling een klacht heeft over de dagelijkse gang van zaken op school, dan kan de teamleider of directeur dit meestal afhandelen. Is afhandeling door de school niet mogelijk of zijn ouder en/of leerling niet tevreden over de afhandeling, dan kunnen ze een beroep doen op de klachtenregeling.