Een aantal onderdelen van het programma voor loopbaanoriëntatie op HMH.

Bliksemstage klas 1 en klas 2
Leerlingen van klas 1 en 2 hebben een 'Bliksemstage'. Ze bezoeken dan in kleine groepjes een bedrijf of instantie waar ze de handen uit de mouwen kunnen steken.
Terwijl de bovenbouw in de week vóór de voorjaarsvakantie hun stage hebben, gaan de leerlingen van de onderbouw ook actief aan de slag met het oriënteren op hun toekomst. Leerlingen uit de onderbouw kiezen zelf een profiel uit waar ze zich tijdens de LOB-dagen mee bezighouden: bedrijfsbezoeken, spel-vormen, presentaties, gastsprekers en bezoeken aan opleidingen.

Sollicitatietraining 4TL
Leerlingen van 4TL krijgen elk jaar een sollicitatietraining die georganiseerd wordt i.s.m. JINC. Voor dit project komen professionals uit het bedrijfsleven naar school om de leerlingen te leren hoe het solliciteren gaat. Leerlingen maken van tevoren op school een sollicitatiebrief en een C.V. Een aantal leerlingen krijgt tijdens de training de kans om een sollicitatiegesprekje te oefenen. Hierbij komen dan zowel sociale vaardigheden als motivatie aan bod. De andere leerlingen observeren m.b.v. een speciaal formulier en geven dan feedback.

Bezoek Je Toekomst Nu-beurs

Leerlingen van klas 2 en 3 bezoeken ook de 'Bekijk Je Toekomst Nu'-beurs. Dit is een grote opleidingen- en beroepenbeurs in de regio Haaglanden. Er is o.a. informatie te verkrijgen over beroepen en opleidingen, gesprekken met mbo-voorlichters en studenten, studiekeuzeadvies van loopbaanadviseurs en aanmelden voor een mbo-opleiding. Deze beurs vindt plaats in het 'World Forum', Churchillplein 10, Den Haag.

Profielgerichte stage
Leerlingen in leerjaar 3 hebben in de week vóór de voorjaarsvakantie een profielgerichte stage van een week. De leerlingen moeten hiervoor zélf een geschikte plek vinden. De LOB-coördinator kan hen hierbij helpen. De gekozen studierichting is dan leidend bij het zoeken naar een geschikte stageplek.

De Beroepsgerichte Stage voor 4TL
Tijdens de beroepsgerichte stage die ook in de week vóór de voorjaarsvakantie georganiseerd wordt, maken de leerlingen uit 4TL kennis met het beroep waar ze nu voor gekozen hebben. De leerlingen steken tijdens deze stage veel op: ze krijgen een duidelijk(er) beeld van wat het werk inhoudt, maar ze leren ook bijv. algemene omgangsvormen.
Tijdens deze stage moeten de leerlingen verschillende opdrachten uitvoeren die beschreven staan in de stagegids van onze school.