Hofstad Mavo Havo heeft een uitgebreid programma voor loopbaanoriëntatie.

Bliksemstage klas 1 en klas 2
Leerlingen van klas 1 en 2 hebben een 'Bliksemstage'. Ze bezoeken dan in kleine groepjes een bedrijf of instantie waar ze de handen uit de mouwen kunnen steken.
Terwijl de bovenbouw in februari op stage is, gaan de leerlingen van de onderbouw ook actief aan de slag met het oriënteren op hun toekomst. Leerlingen uit de onderbouw kiezen zelf een profiel uit waar ze zich tijdens de LOB-dagen mee bezighouden: bedrijfsbezoeken, spel-vormen, presentaties, gastsprekers en bezoeken aan opleidingen.

 

Klik hier om een keuze te maken voor de LOB dagen


Sectorweken 2TL
De leerlingen in 2TL hebben in november de sectorweken. Er zijn dan o.a. ook gastsprekers vanuit de verschillende sectoren. Dit jaar vanuit MC Haaglanden, Tempo Team en Ministerie van Defensie. Daarnaast hadden we de 'techniek-bus' voor de deur. De leerlingen vonden de techniekbus 'te gek'!

Maatschappelijke stage
Leerlingen in leerjaar 3 hebben in de week vóór de voorjaarsvakantie een maatschappelijke stage van een week. De leerlingen moeten hiervoor zélf een geschikte plek vinden. De LOB-coördinator kan hen hierbij helpen. Bij de maatschappelijke stage staat het ‘iets voor een ander doen’ centraal waarbij de gekozen studierichting leidend is voor de stageplek.

De Beroepsoriënterende Stage voor 4TL
Tijdens de beroepsoriënterende stage die ook in de week vóór de voorjaarsvakantie georganiseerd wordt, maken de leerlingen uit 4TL kennis met het beroep waar ze nu voor gekozen hebben. De leerlingen steken tijdens deze stage veel op: ze krijgen een duidelijk(er) beeld van wat het werk inhoudt, maar ze leren ook bijv. algemene omgangsvormen.
Tijdens deze stage moeten de leerlingen verschillende opdrachten uitvoeren die beschreven staan in de stagegids van onze school.