Mentor
Elke klas heeft een eigen mentor. Leerlingen kunnen altijd met hun vragen of problemen bij hun mentor terecht. De mentor is ook voor ouder(s)/verzorger(s) de contactpersoon. Wilt u de mentor iets vragen, dan kunt u hier terecht.

Coaching
Tijdens de coachingsuren krijgen de leerlingen individuele begeleiding of begeleiding in kleine groepjes.

Mentorkwartier
Tijdens het mentorkwartier is er aandacht voor het plannen van het huiswerk, welke toetsen zijn er, wat ging er goed, waar heeft een leerling eventueel wat hulp bij nodig, enz. Daarnaast kijk je ook samen naar de planning en het huiswerk.

Studiebegeleidingsklas (SBK)
Sommige leerlingen hebben soms even wat extra hulp nodig bij hun studie, omdat ze ziek zijn geweest of omdat ze een vak moeilijk vinden. Soms hebben ze gewoon even een rustige plek nodig om geconcentreerd te kunnen werken. Voor al die leerlingen hebben we driemaal per week de SBK: maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag. Hier kunnen ze onder begeleiding hun huiswerk maken. ​Voor de SBK geldt een eenmalige bijdrage van € 25,- per middag per schooljaar.

Onderwijskundig zorgcoördinator
Op Hofstad Mavo Havo is er o.a. ook aandacht voor leerlingen met dyslexie. De onderwijskundig zorgcoördinator coördineert de aandacht hiervoor, evenals de zorg bij leerachterstanden. De coördinator begeleidt de leerlingen..

Sociaal-emotioneel zorgcoördinator
De zorg voor leerlingen met sociaal-emotionele problemen is in handen van de zorgcoördinator. Deze wordt eventueel geholpen door de schoolmaatschappelijk werker en werkt nauw samen met het "Centrum voor Jeugd en Gezin" (CJG).

Vertrouwenspersoon/anti-pestcoördinator
Hofstad Mavo Havo heeft een eigen vertrouwenspersoon/anti-pestcoördinator. Deze biedt een luisterend oor voor de leerlingen die daar behoefte aan hebben en zorgt er (mede) voor dat zo snel mogelijk de juiste hulp wordt geboden.

Hier vindt u een paar documenten met belangrijke informatie (deze documenten staan ook bij Downloads):


Begeleiding door 'Mooi Jong'
Leerlingen van Hofstad Mavo Havo kunnen tijdelijk ondersteuning krijgen bij Mooi Jong. 'Mooi Jong' is een praktijk voor kinder-jeugdcoaching en onderwijsondersteuning.