Mentor
Elke klas heeft een eigen mentor. Leerlingen kunnen altijd met hun vragen of problemen bij hun mentor terecht. De mentor is ook voor ouder(s)/verzorger(s) de contactpersoon. Wilt u de mentor iets vragen, dan kunt u hier terecht.

Coaching onderbouw
De leerlingen uit klas 1 en 2 en H3 krijgen wekelijks een coachingsuur. Er wordt dan in groepjes gewerkt of individueel, afhankelijk van wat de mentor op dat moment het beste vindt.

Mentorkwartier
De klassen 1 t/m 3 krijgen op 4 dagen van de week een zgn. 'mentorkwartier'. Tijdens het mentorkwartier is er aandacht voor het plannen van het huiswerk, welke toetsen zijn er, Plenda, enz. Ook de sociale aspecten komen aan bod.

Studiebegeleidingsklas (SBK)
Sommige leerlingen hebben soms even wat extra hulp nodig bij hun studie, omdat ze ziek zijn geweest of omdat ze een vak moeilijk vinden. Soms hebben ze gewoon even een rustige plek nodig om geconcentreerd te kunnen werken. Voor al die leerlingen hebben we driemaal per week de SBK: maandag-, woensdag- en donderdagmiddag. Hier kunnen ze onder begeleiding hun huiswerk maken. ​Voor de SBK geldt een eenmalige bijdrage van € 25,- per middag per schooljaar.


Onderwijskundig zorgcoördinator
Op Hofstad Mavo Havo is er ook aandacht voor leerlingen met dyslexie. De onderwijskundig zorgcoördinator coördineert de aandacht hiervoor, evenals de zorg bij leerachterstanden. De coördinator begeleidt de leerlingen zo nodig en coacht de mentoren.

Sociaal-emotioneel zorgcoördinator
De zorg voor leerlingen met sociaal-emotionele problemen is in handen van de zorgcoördinator. Deze wordt eventueel geholpen door de schoolmaatschappelijk werker en werkt nauw samen met het "Centrum voor Jeugd en Gezin" (CJG).


Begeleiding door 'Mooi Jong'
Leerlingen van Hofstad Mavo Havo kunnen tijdelijk ondersteuning krijgen bij Mooi Jong. 'Mooi Jong' is een praktijk voor kinder-jeugdcoaching en onderwijsondersteuning. Mooi Jong heeft ook een eigen ruimte bij Hofstad Mavo Havo om de leerlingen te begeleiden.

Vertrouwenspersoon
Hofstad Mavo Havo heeft een eigen vertrouwenspersoon. Deze biedt een luisterend oor voor de leerlingen die daar behoefte aan hebben en zorgt er (mede) voor dat zo snel mogelijk de juiste hulp wordt geboden.