Ons onderwijs
 

Hofstad Mavo Havo | Kader/TL-brugklas (kansenklas)
Als een leerling een Kader/TL-advies van de basisschool heeft gekregen, komt hij/zij bij ons in de Kader/TL-brugklas terecht. Hierbij krijgt de leerling les op TL-niveau en is er de mogelijkheid om door te stromen naar klas 2TL.

Hofstad Mavo Havo | vmbo/TL-opleiding
Deze opleiding duurt 4 jaar en bereidt de leerling voor op een vervolgopleiding op de Havo of een van de vele MBO-opleidingen. Als leerlingen in klas 1 aan de normering voldoen, kunnen ze ook bevorderd worden naar 2TL/H. Na het behalen van het TL-diploma kan de leerling ook doorstromen naar een Havo-bovenbouw.

Hofstad Mavo Havo | TL/Havo-opleiding
In de TL/Havo-brugklas wordt er op Havo-niveau gewerkt en volgen de leerlingen hetzelfde programma als in de Havo-klas en als in de Havo-klas op Hofstad Lyceum. De TL/Havo-brugklas is gelijk aan de Havo-klas, alleen krijgen de leerlingen voor elke toets een cijfer op TL- én een cijfer op Havo-niveau. Blijkt in de TL/H-brugklas dat een leerling aan de Havo-normering voldoet, dan kan hij/zij na het eerste leerjaar naar klas 2 Havo.

Hofstad Mavo Havo | Havo-opleiding
Een leerling die van de basisschool een Havo-advies heeft gekregen, start bij ons in de Havo-klas. Deze opleiding duurt 5 jaar en bereidt de leerlingen voor op een vervolgopleiding op het VWO of op een van de vele HBO-opleidingen. Na 3 Havo stroomt de leerling door klas 4 Havo op Hofstad Lyceum. We hebben een nauwe samenwerking met het Hofstad Lyceum. We zorgen voor een goede doorstroming vanuit 3 Havo naar 4 Havo.