Klik hier voor de virtuele tour door Hofstad Mavo Havo!

De tweede aanmeldperiode loopt van maandag 19 t/m vrijdag 23 april.
We hebben nog plekken beschikbaar!


Hier vindt u alle informatie over het digitaal aanmelden van uw zoon/dochter voor de brugklas.


Hoe meld ik mijn kind aan?
U schrijft uw kind online in. U krijgt - na het aanmelden - een kopie (digitaal) van het keuzeformulier. U levert het adviesformulier alleen in bij de school van uw eerste keuze. De overige keuzes (2 t/m 5) worden door de school van uw eerste keuze verwerkt.
Op dinsdag 11 mei (vanaf 15.00 uur) ontvangen ouder(s)/verzorger(s) bericht of hun zoon/dochter is geplaatst op Hofstad Mavo Havo.

Wij gaan uit van het advies van de basisschool.
We houden ons aan het voorgeschreven aannamebeleid van BOVO Haaglanden.

Het invullen van het adviesformulier
U dient op het adviesformulier minimaal 5 scholen aan te geven. Bij Hofstad Mavo Havo zet u dan een 1 neer. De adviesformulieren kunnen pas behandeld worden in de daarvoor vastgestelde aanmeldperiode. In deze periode ontvangt u ook per mail een overzicht van de scholen die u op het adviesformulier heeft aangegeven, zodat u kunt controleren of dit goed is ingevuld.
U hoeft deze formulieren niet naar andere scholen die op de keuzelijst staan, te versturen.

We moeten alle aanmeldingen in deze aanmeldperiode als gelijktijdig aangemeld behandelen. Het maakt dus niet uit of een leerling op de eerste of de laatste dag aangemeld wordt.
In de afgelopen jaren hebben we iedereen die zich had aangemeld, op Hofstad Mavo Havo kunnen plaatsen.

Op dinsdag 11 mei (vanaf 15.00 uur) ontvangen ouder(s)/verzorger(s) bericht of hun zoon/dochter is geplaatst op Hofstad Mavo Havo.


Capaciteit
Het totaal aantal beschikbare plaatsen voor 2021-2022 is 175.
De capaciteit die onze school heeft benoemd, moet worden gezien als streefcijfer voor de gewenste klassenindeling en totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.

vmbo-KL t/m vmbo-TL    28,6 %
vmbo-TL                          28,6 %
vmbo-TL t/m Havo          28,6 %
Havo                               14,3 %


Voor meer informatie over aanmelding voor de brugklas kunt u terecht bij mevr. S. Dispa, (dpa@hofstadmavohavo.nl) of telefonisch (0703971541).