Inschrijfprocedure YES College voor leerlingen groep 8 voor schooljaar 2023-2024
Vanaf 2023-2024 start het YES College! Op het YES College bouwt het onderwijsteam voort op haar ervaringen met de leerlingen van Hofstad Mavo Havo. Deze leerlingen maken straks ook de overstap naar de nieuwe school. Leerlingen van groep 8 kunnen zich voor het komend schooljaar op het YES College aanmelden voor schooljaar 2023-2024.

De eerste aanmeldingsperiode (zaterdag 11 t/m vrijdag 24 februari 2023) is voorbij.

Capaciteit
Het totaal aantal beschikbare plaatsen voor 2023-2024 is 175.
De capaciteit die onze school heeft benoemd, moet worden gezien als streefcijfer voor de gewenste klassenindeling en totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan op onderwijskundige gronden of om organisatorische redenen worden afgeweken van deze indeling.
vmbo-KL t/m vmbo-TL  28,6 %
vmbo-TL                        28,6 %
vmbo-TL t/m Havo        28,6 %
Havo                             14,3 %

Op woensdag 5 april 2023 vanaf 15.00 uur mag bekendgemaakt worden aan ouder(s)/verzorger(s) of hn zoon/dochter is geplaatst op het YES College.

De brief hierover zal u op donderdag 6 april 2023 ontvangen.

Wij gaan uit van het advies van de basisschool.
We houden ons aan het voorgeschreven aannamebeleid van BOVO Haaglanden (www.bovohaaglanden.nl).

Voorrangsregels
Bij teveel aanmeldingen van plaatsbare leerlingen geldt de voorrangsregel dat leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op Hofstad Mavo Havo op het YES College voorrang krijgen.


Ter informatie: voor het schooljaar 2022-2023 konden alle leerlingen in de eerste ronde geplaatst worden.
Voor meer informatie over aanmelding voor de brugklas kunt u terecht bij mevr. S. Dispa, (dpa@yescollege.nl) of telefonisch 070-3971541.