Inleveren van het aanmeldingsformulier leerlingen groep 8

De aanmeldingsperiode loopt van za. 9 t/m vr. 22 februari.
Het aanmeldingsformulier kan worden ingeleverd vanaf ma. 11 t/m vr. 22 februari, 08.30-16.00 uur.

Capaciteit
Het totaal aantal beschikbare plaatsen voor 2019-2020 is 150.
De capaciteit die onze school heeft benoemd, moet worden gezien als streefcijfer voor de gewenste klassenindeling en totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.
vmbo-KL t/m vmbo-TL 25,9 %
vmbo-TL                         30,1 %
vmbo-TL t/m Havo       30,1 %
Havo                               14 %

Hoe meld ik mijn kind aan?
U ontvangt een formulier van de basisschool van uw kind na de Kerstvakantie. U levert vanaf 11 februari dit formulier ondertekend in op de school van uw 1e keuze. U krijgt een kopie van het formulier.
Het formulier inleveren kan op alle schooldagen van 08.30 - 16.00 uur.
Op 4 april 2019 ontvangen ouder(s)/verzorger(s) bericht of de leerling is geplaatst op Hofstad Mavo Havo.

Wij gaan uit van het advies van de basisschool.
We houden ons aan het voorgeschreven aannamebeleid van BOVO Haaglanden (www.bovohaaglanden.nl).

Voorrangsregels
Bij overaanmelding van plaatsbare leerlingen geldt de voorrangsregel dat leerlingen met een broertje of zusje bij ons op school, voorrang krijgen.
Ter informatie: voor het schooljaar 2018-2019 konden alle leerlingen in de eerste ronde geplaatst worden.
Voor meer informatie over aanmelding voor de brugklas kunt u terecht bij mevr. S. Dispa, (dpa@hofstadmavohavo.nl) of telefonisch 070-3971541.

Onze Open Dag is op zaterdag 2 februari, van 10.00 - 13.00 uur.

Onze informatieavonden zijn op:

donderdag 24 januari van 19.00-20.00 uur en
vrijdag 8 februari van 17.00-18.00 uur


Het aanmeldingsformulier is hier te vinden.